Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sídlo:
Zdravotnícka 3525/3, 05897 Poprad
IČO:
00611051
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť