Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sídlo:
Obrancov mieru 1, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
17335451
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť