Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sídlo:
Sov. hrdinov 79, 08901 Svidník
IČO:
17335914
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť