Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sídlo:
Hollého 5, 08001 Prešov
IČO:
00610992
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť