Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna správa Michalovce
Sídlo:
Sama Chalupku 22, 07101 Michalovce
IČO:
31295207
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť