Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna správa Liptovský Mikuláš
Sídlo:
Kollárova 2, 03180 Liptovský Mikuláš
IČO:
36144860
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť