Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
Sídlo:
Jedľová 44, 01004 Žilina
IČO:
36144924
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť