Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom
Sídlo:
SNP 120, 96501 Žiar nad Hronom
IČO:
35984601
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť