Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen
Sídlo:
Nám.SNP 50, 96001 Zvolen
IČO:
35984589
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť