Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou
Sídlo:
Kalinčiakova 879, 09328 Vranov nad Topľou
IČO:
36165786
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť