Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš
Sídlo:
Osloboditeľov 33, 99001 Veľký Krtíš
IČO:
35984571
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť