Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
Sídlo:
Zavarská 11, 91821 Trnava
IČO:
36086819
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť