Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín
Sídlo:
Súdna 22, 91101 Trenčín
IČO:
34057455
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť