Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
Sídlo:
Bottova 2, 07501 Trebišov
IČO:
31295118
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť