Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany
Sídlo:
Dr. P. Adámiho 17, 95548 Topoľčany
IČO:
36101109
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť