Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník
Sídlo:
MUDr. Pribulu 2, 08901 Svidník
IČO:
36165867
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť