Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa
Sídlo:
Levočská 4, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
36165875
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť