Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
Sídlo:
Duklianska 46, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:
31295151
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť