Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica
Sídlo:
Čáčovská cesta 305, 90501 Senica
IČO:
36086851
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť