Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
Sídlo:
Svätoplukova 50, 90301 Senec
IČO:
31794858
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť