Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota
Sídlo:
Kirejevská 22, 97901 Rimavská Sobota
IČO:
35984562
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť