Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza
Sídlo:
Mariánska 6, 97101 Prievidza
IČO:
34057471
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť