Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
Sídlo:
Levočská 112, 08001 Prešov
IČO:
36165760
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť