Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad
Sídlo:
Partizánska 83, 05801 Poprad
IČO:
36165832
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť