Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
Sídlo:
Komjatická 65, 94089 Nové Zámky
IČO:
36101095
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť