Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom
Sídlo:
Tajovského 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO:
34057480
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť