Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
Sídlo:
Akademická 1, 94901 Nitra
IČO:
36101061
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť