Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Sídlo:
Mierová 2, 98401 Lučenec
IČO:
35984538
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť