Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice
Sídlo:
M. R. Štefánika 24, 93401 Levice
IČO:
36101087
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť