Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie
Sídlo:
Kukučínova 24, 04001 Košice-Juh
IČO:
31295070
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť