Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
Sídlo:
Hlinkova 1/C, 04001 Košice-Sever
IČO:
31295169
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť