Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno
Sídlo:
Štúrova 5, 94501 Komárno
IČO:
36101079
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť