Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné
Sídlo:
Gaštanová 3, 06601 Humenné
IČO:
36165808
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť