Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta
Sídlo:
Hodská 353/19, 92425 Galanta
IČO:
36086827
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť