Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda
Sídlo:
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
IČO:
36086711
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť