Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín
Sídlo:
Pelhřimovská 2055/7, 02601 Dolný Kubín
IČO:
36144843
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť