Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca
Sídlo:
Horná 2483, 02201 Čadca
IČO:
36144835
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť