Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto
Sídlo:
Polianky 8, 84101 Bratislava-Dúbravka
IČO:
36060160
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť