Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov
Sídlo:
Stöcklova 34, 08001 Bardejov
IČO:
36165794
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť