Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
Sídlo:
Skuteckého 19, 97590 Banská Bystrica
IČO:
35984481
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť