Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa
Sídlo:
Školská 5, 92701 Šaľa
IČO:
36101117
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť