Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
A. Walhola 750/36, 06801 Medzilaborce
IČO:
00143961
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť