Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Oravské Veselé
Sídlo:
Oravské Veselé 377, 02962 Oravské Veselé
IČO:
37810341
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť