Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Sídlo:
Farská lúka -, 98601 Fiľakovo
IČO:
37828851
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť