Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Pohostinstvo
Sídlo:
Henclová 2, 05333 Henclová
IČO:
31965326
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť