Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola Kremnica, Dolná ulica 57/37
Sídlo:
Dolná ulica 57/37, 96701 Kremnica
IČO:
37892614
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť