Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb v Ľubici, G. Svobodu 139
Sídlo:
Generála Svobodu 139, 05971 Ľubica
IČO:
17149975
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť