Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou, Staničná 324, Liesek
Sídlo:
Staničná 324, 02712 Liesek
IČO:
37810111
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť