Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum voľného času
Sídlo:
Nám. sv. Cyrila a Metoda 143/46, 07801 Sečovce
IČO:
35544678
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť