Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola Snina
Sídlo:
Študentská 1447, 06901 Snina
IČO:
37873725
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť